Muzeul Județean Teohari Antonescu Giurgiu

Expoziția permanentă

Muzeul Județean Teohari Antonescu Giurgiu

Expoziția de istorie

Parte a expoziției permanente, expoziţia secţiei de istorie a Muzeului Județean „Teohari Antonescu” a fost reorganizată în anul 1977, cu ocazia Centenarului Independenţei, prezentând momente importante ale războiului dintre anii 1877-1878.

Tematica este păstrată până în anul 2003, când se revine la prezentarea istoriei locale, prin reliefarea principalelor momente din istoria României, a evoluţia cetăţii Giurgiu şi a zonei înconjurătoare. Iată câteva repere importante din sălile expoziţiei:

 • Mihai Viteazul 1593- 1601;
 • Giurgiu la 1877;
 • Giurgiu- octombrie 1595;
 • 1848 în Vlașca;
 • Vlașca 1916- 1918.

Sunt prezentate înfiinţarea oraşului Giurgiu, perioada luptelor purtate de Mihai Viteazul cu Imperiul Otoman, monumente istorice (mânăstiri, biserici, edificii laice) dar şi unele mărturii ale modernităţii (sec. XVII – XVIII) create până la eliberarea Giurgiului, în urma păcii de la Adrianopole (1829).

Momentele semnificative ale istoriei moderne româneşti sunt exemplificate prin prezentarea contribuţiei localnicilor la evenimentele din anul 1848, la războiul de independenţă din 1877-1878, precum şi la primul război mondial (1916-1918).

Merită menționat și faptul că printre numeroasele exponate (publicații și documente istorice de mare valoare, o colecție deosebită de arme din diferite perioade, decorații, picturi, statuete, uniforme militare etc.) aici se află și vechiul mecanism al ceasului din Turnul Ceasornicului (sec. XIX) precum și macheta trenului „Călugăreni”, primul tren care a circulat (1869) pe ruta București Filaret- Giurgiu.

Pentru alte detalii puteți accesa secțiunea „Secții” a site-ului nostru.

Expoziția de arheologie

Expoziția de arheologie a Muzeului Județean „Teohari Antonescu” Giurgiu face parte din expoziția permanentă a acestuia.

Refăcută în perioada 1999-2000, expoziţia de arheologie reflectă aproape toate epocile, din Preistorie până în Evul Mediu. Consemnăm aici o parte dintre cele mai importante repere:

 • Cele mai reprezentantive așezări și cetăți geto- dace din zona nord- dunăreană și nord- pontică;
 • Descoperiri arheologice din perioada geto- dacă în județul Giurgiu;
 • Descoperiri arheologice postromane;
 • Descoperiri arheologice din perioada migrațiilor târzii, sec. IX- XII;
 • Țara românească în timpul lui Mircea cel Bătrân;
 • Giurgiu- Malu Roșu, una dintre cele mai importante așezări aurignaciene din sud- estul Europei;
 • Neoliticul- etapa decisivă în evoluția comunităților umane preistorice;
 • Sultana- Malu Roșu: una dintre cele mai importante stațiuni arheologice eneolitice din cadrul arealului culturii Gumelnița;
 • Epoca metalelor;
 • Vestigii din prima epocă a fierului;
 • A doua vârstă a fierului.
 

Pentru alte detalii puteți accesa secțiunea „Secții” a site-ului nostru.